Wil jij de naschoolse opvang van je kind ook meer gevarieerd laten verlopen?

VZW BiebaBeleven organiseert kwalitatieve workshops IN de school van je kind en meteen NA schooltijd.

Sportief

Wat te lang stilgezeten op school? Al je energie kan je kwijt in onze workshops waar bewegen centraal staat. (vb.dans, badminton, yoga,…)

Artistiek

Je creatieve, artistieke of muzikale kant ontplooien? Dat kan in onze workshops rond knutselen, schilderen, drama, videobewerking,…

S.M.A.R.T

Zet je graag je brains aan het werk? Workshops rond wetenschap, schaken,… vormen zonder twijfel een uitdaging.

BIEBABEWATTE?

Ieder kind heeft talenten. Die talenten ontdekken is vaak geen evidentie. In het gezin is de tijd voor hobby’s vaak beperkt.

Op school moet men een verplicht curriculum afwerken, waardoor er vaak te weinig tijd overblijft voor nevenactiviteiten. Hier wil VZW Biebabeleven iets aan doen. We organiseren workshops op de school van je kind, meteen na schooltijd.

Blog

Corona-update

Corona-update

Beste ouder, Jullie ontvangen waarschijnlijk massa's communicatie van allerhande organisaties (n.a.v. verstrengde maatregelen coronapandemie). BiebaBeleven tracht dit zo beperkt als mogelijk te houden, maar ook een deel van onze workshops wordt verplaatst.  Wat...

Tussenstand

Tussenstand

Ondertussen zijn de eerste workshops een feit, met enthousiaste leerlingen en coaches tot gevolg. Er werden reeds 182 workshops ingevuld, ofwel 182 kinderen die we gedurende 10 weken nieuwe talenten aanleren.

De Plataan in Merchtem wordt een BiebaBeleven-school

De Plataan in Merchtem wordt een BiebaBeleven-school

Na GBS De Wonderwijzer in Drogenbos is De Plataan in Merchtem de tweede Biebabeleven school waar we momenteel werken aan een concreet aanbod. Binnenkort vind je het aanbod van deze school op onze site. .

Coach worden

Uiteraard hangen we sterk af van gemotiveerde coaches. Ervaring leert dat de meeste coaches leerkrachten zijn uit de betreffende school, al is dit zeker geen noodzaak. 

Ben je sterk met kinderen en wil je ook een mooie extra verdienen? Dan kan je je aansluiten bij ons team.