Wil jij de naschoolse opvang van je kind ook meer gevarieerd laten verlopen?

VZW BiebaBeleven organiseert kwalitatieve workshops IN de school van je kind en meteen NA schooltijd.

Sportief

Wat te lang stilgezeten op school? Al je energie kan je kwijt in onze workshops waar bewegen centraal staat. (vb.dans, badminton, yoga,…)

Artistiek

Je creatieve, artistieke of muzikale kant ontplooien? Dat kan in onze workshops rond knutselen, schilderen, drama, videobewerking,…

S.M.A.R.T

Zet je graag je brains aan het werk? Workshops rond wetenschap, schaken,… vormen zonder twijfel een uitdaging.

BIEBABEWATTE?

Ieder kind heeft talenten. Die talenten ontdekken is vaak geen evidentie. In het gezin is de tijd voor hobby’s vaak beperkt.

Op school moet men een verplicht curriculum afwerken, waardoor er vaak te weinig tijd overblijft voor nevenactiviteiten. Hier wil VZW Biebabeleven iets aan doen. We organiseren workshops op de school van je kind, meteen na schooltijd.

Blog

Meest populaire workshops@Biebabeleven

Meest populaire workshops@Biebabeleven

Ondertussen bestaat BiebaBeleven 3 jaar. We hebben maar liefst 139 workshops georganiseerd, goed voor om en bij de 2000 inschrijvingen. Na drie jaren zijn er dus al enkele conclusies te trekken omtrent welke workshops het meeste aanslaan. Leren koken is een succes bij...

Nieuwe workshops in september

Nieuwe workshops in september

BiebaBeleven is momenteel in volle voorbereiding van volgend schooljaar. In september starten immers in heel wat scholen. Hou de website goed in de gaten ifv het nieuwe aanbod. Fijne zomervakantie allemaal en een leuk einde van dit bewogen schoojaar.

Tussenstand

Tussenstand

Ondertussen zijn de eerste workshops een feit, met enthousiaste leerlingen en coaches tot gevolg. Er werden reeds 182 workshops ingevuld, ofwel 182 kinderen die we gedurende 10 weken nieuwe talenten aanleren.

Coach worden

Uiteraard hangen we sterk af van gemotiveerde coaches. Ervaring leert dat de meeste coaches leerkrachten zijn uit de betreffende school, al is dit zeker geen noodzaak. 

Ben je sterk met kinderen en wil je ook een mooie extra verdienen? Dan kan je je aansluiten bij ons team.